حیاتی‌ترین پروژه شهری یاسوج در ایستگاه پایانی

  پیک ملت؛ حدود سه ماه است که کیوان آشنا شهردار یاسوج شده است؛ او در این مدت به کمک تیم مدیریتی شهرداری، جانی دوباره به حیاتی‌ترین پروژه شهری در پایتخت طبیعت ایران داده و آن را در یک قدمی افتتاح برده است. به گزارش پیک ملت، عبور رودخانه پرآب و خروشان «بشار» از میانه