زندگی نامه سردار شهید جانمحمد کریمی حماسه ساز پدخندق

پیک ملت؛ در آستانه سالروز حماسه تاریخ‌ساز پد خندق گوشه‌ای از زندگی‌نامه سردار خندق یعنی شهیدجان محمد کریمی را که سرشار از حماسه و عرفان است خواهیم پرداخت. به گزارش پیک ملت،  سردار شهید جان محمد کریمی در سال ۱۳۴۴ در روستای سرآسیاب در خانواده‌ای مذهبی دیده به جهان گشود. تا سال دوم راهنمایی تحصیل