قدردانی از پاکبان شهر یاسوج ، ناجی جان کودک در کانال آب

پیک ملت؛ سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان از پاکبان درستکار و وظیفه شناس شهرداری یاسوج قدردانی کرد . به گزارش پیک ملت؛ سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان با هدف تکریم و ترویج اخلاق انسانی در مراسمی از پاکبان درستکار و وظیفه شناس شهرداری که باعث نجات جان دانش آموز یاسوجی که بر اثر سیلاب در کانال آب