به نمایندگی ایران؛  اعزام تیم سفیر هوش مصنوعی از کهگیلویه وبویراحمد به رقابت های جهانی

یک ملت، تیم پنج نفره از کهگیلویه وبویراحمد به نمایندگی از ایران در رقابت های جهانی هوش مصنوعی شرکت می کنند. به گزارش پیک ملت، برای نخستین بار پنج نفر از فرزندان کهگیلویه وبویراحمد به عنوان پرچمداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، در رقابت های جهانی اختراعات ، نوآوری و هوش مصنوعی، به راهبری مهندس