بارش های اخیر در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت؛آبمورد لوداب با ۳۴۶ میلیمتر باران در کهگیلویه و بویراحمد رکوردار بارش ها در سال آبی جاری است. به گزارش پیک ملت، بارش‌های اخیر و سال زراعی ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۶:۳۰ پنج شنبه ۲۷ بهمن اعلام شد. آبمورد لوداب ۳۴۶ سال ۱۱۴۹ لوداب ۳۲۷ سال ۱۰۱۶ دشت بز ۲۷۲ ستنگان ۲۶۶ موشمی زیلایی