فعال سیاسی اجتماعی ونامزد انتخابات؛  باید به جوانان و نخبگان میدان داد/ نیروهای توانمند استان در پایتخت می تواند گره محرومیت و مشکلات را باز کنند/باید زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات فراهم شود

پیک ملت؛ ریحان محمد پور ده بزرگی فعال سیاسی اجتماعی ونامزد انتخابات دوازدهمین دور مجلس گفت؛ دامن زدن به مسائل حاشیه باعث ایجاد دو دستگی و عقب ماندگی استان می شود.   به گزارش پیک ملت؛  ریحان محمد پور ده بزرگی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و اظهارکرد؛ هدف ما فراهم کردن زمینه