نادر منتظریان، فعال سیاسی و اجتماعی استان؛  دولت صدای مردم را هم بشنوند/۵٠درصد جمعیت کهگیلویه وبویراحمد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند

پیک ملت، نادر منتظریان، فعال سیاسی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:  ما یک استان مهمان نواز هستیم، دولت قدمش روی چشممان. اما باید صدای مردم را هم بشنوند. هیئت دولت نباید باید افراد دست‌چین فقط جلسه بگذارد و باید بنشیند تا جوانان آزادانه حرف بزنند و راهکار ارائه دهند. مشکلات زیاد و نیازمندی‌ها