اعلام آمادگی تشکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای میزبانی مناظره «روشنفکر» و «بهرامی»

پیک ملت، تشکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز همزمان با اعلام آمادگی رسانه به گزارش پیک ملت، برای برگزاری مناظره مابین روشنفکر و بهرامی اعلام آمادگی کرد. به گزارش پیک ملت؛پس از پیشنهاد مناظره برای حضور همه کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی  توسط نماینده شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون و استقبال تعدادی