درآستانه هفته منابع طبیعی وتحقق طرح کاشت یک میلیارد درخت انجام شد؛ توزیع نهال رایگان بین مردم در حاشیه مراسم نماز جمعه

  پیک ملت، مدیرکل و کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در آستانه هفته منابع طبیعی وتحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در مراسم عباد سیاسی نماز جمعه حضور یافتند و همچنین نهال رایگان بین مردم توزیع شد . به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی سعید جاوید بخت مدیرکل منابع