در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ؛ نشست هم اندیشی و همکاری سپاه فتح استان با منابع طبیعی وآبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت، در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نشست هم اندیشی و همکاری سپاه فتح استان با منابع طبیعی وآبخیزداری کهگیلویه وبویراحمد انجام شد. به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی.، سعید جاوید بخت ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه وبویراحمددر حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: با