انتصاب مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پیک ملت،  مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد. به گزارش پیک ملت،؛طی حکمی از طرف معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  رسول آروین به عنوان “سرپرست مدیریت پشتیانی وامور رفاهی دانشگاه” منصوب و از خدمات فردین امیری تقدیر شد.