بازدید معاون رئیس جمهور از پروژه تصفیه خانه آب شهر یاسوج

  پیک ملت،  معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه تصفیه خانه آب بازدید کرد. به گزارش پیک ملت،  به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان، محسن منصوری به همراه استاندار و جمعی از مدیران ارشد کهگیلویه و بویراحمد از پروژه تصفیه خانه آب شهر یاسوج بازدید و در جریان روند تکمیل