رفع مشکل زمین نهضت ملی مسکن از دغدغه‌های مهم دولت است

  پیک ملت،  معاون اجرایی رییس جمهور در سفر به گچساران و در بازدید از طرح ملی مسکن با اشاره به اینکه موضوع اقدام و نهضت ملی مسکن از دغدغه‌های مهم دولت است گفت: تعهدات دولت که ساخت یک میلیون مسکن در سال است تحقق پیدا کرده و این مسیر همچنان ادامه دارد. به گزارش