یک کهگیلویه و بویراحمدی جانشین معاون اجرایی مجلس شد

پیک ملت: با حکم رئیس مجلس شورای اسلامی، سید ضیاء الدین نورالدینی جانشین معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش پیک ملت،  متن حکم رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: برادر اجمند جناب آقای سید ضیاء الدین نورالدینی نظر به تعهد دینی و انقلابی و سوابق ارزنده،جناب عالی را به عنوان جانشین