رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :  نیروی انسانی مهمترین شاخص های یک مجموعه درمانی محسوب می شود/ برای بهبود و افزایش کیفیت بیمارستان ها و مراکز درمانی تلاش خواهیم کرد

پیک ملت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت؛  ما اعتقاد به نیروی انسانی متخصص داریم و نیروی انسانی مهمترین شاخص های یک مجموعه درمانی محسوب می شود. به گزارش پیک ملت،  دکتر سعید جاودان سیرت در مراسم معارفه خود افزود؛ باید از تفکر و اندیشه، نیروهای انسانی نخبه استفاده کرد و در دستور کار ما