مدیرکل راه و شهرسازی استان؛  ۵۳ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در مرکز استان هستند/زمین کافی جهت احداث طرح نهضت ملی مسکن نداریم

پیک ملت؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت : دولت و وزارت راه می تواند زمین مورد نیاز در مرکز استان را از محل درامد ،اب یا نفت این استان خریداری کنند. به گزارش پیک ملت ، محمد راستا در نشستی که با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی جهت