اداره کل آموزش فنی و حر فه ای استان میزبان مسابقات ورزشی منطقه ای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  پیک ملت؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مسابقات ورزشی منطقه ای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با عنوان” جام شهدای مهارت” به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویراحمد و در دو گروه بانوان و آقایان به مدت۳ روز