اجرای طرح وکالت در مساجد طی هفته جاری در مسجد «بلهزار » یاسوج

پیک ملت، رئیس کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح وکالت در مساجد طی هفته جاری در مسجد النبی منطقه بلهزار یاسوج خبرداد. به گزارش پیک ملت، قنبری, رئیس کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان کهگیلویه و بویراحمد