کشف نزدیک به ۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در یاسوج

  پیک ملت،  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از کشف و ضبط و امحاء قریب به ۳۰۰ کیلو گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته از یک واحد صنفی خبر داد. به گزارش پیک ملت: سید حمزه لقمانی گفت؛ نزدیک به ۳۰۰ کیلو گرم گوشت مرغ تاریخ مصرف گذشته در گشت مشترک تعزیرات و دامپزشکی و بازرسان جهاد