اعتراف مرد کارخانه دار به قتل برادر و همسرش / چرا مرد کارخانه دار تصمیم به قتل همسر و برادرش گرفت؟

پیک ملت؛ گفتگو با متهم تحصیلاتت چقدر است؟ فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارم و علاوه بر داشتن کارخانه، هتل هم دارم. چرا همسرت را کشتی؟ من از همسر اولم سه فرزند دارم و ۴ سال قبل با مهناز، مقتول که از کارمندانم در هتل بود ازدواج کردم. او هم از همسر قبلی اش