مدیرعامل شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب: نخبگان سازمان باید در راستای تدوین و بازنگری قوانین ورود كنند

پیک ملت؛ در حاشیه نشست پیش بینی بهره دهی چاه های نفت شرکت گچساران مدیرعامل شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر ورود نخبگان سازمان در راستای تدوین و بازنگری قوانین تأكیدکرد.   به گزارش پیک ملت، به نقل از  روابط عمومی نفت گچساران ، مهندس دانشی مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب در این جلسه که به