مدرسه بدون معلم در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد

پیک ملت؛  معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ابتدای سال تحصیلی با کمبود معلم مواجه بودیم ، اما در حال حاضر همه مدارس استان دارای معلم هستند. به گزارش  ،پیک ملت؛ جمالی آرند در نشست شوارای آموزش و پروش با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید در ۸ هزار