بازدید میدانی معاون پشتیبانی آموزش و پرورش بویراحمد از مدارس شبانه روزی سپیدار

پیک ملت، معاون پشتیبانی آموزش و پرورش بویراحمد از مدارس شبانه روزی سپیدار بازدید کرد. به گزارش پیک ملت، به نقل لز  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد، ایرج حجتی در ادامه بازدیدهای میدانی از مدارس شبانه روزی شهرستان مدرسه ی (پسرانه و دخترانه ) منطقه سپیدار را مورد بازدید قرار داد. حجتی در