اعلام شهریه مدارس غیردولتی در کهگیلویه و بویراحمد

پیک ملت،  نرخ شهریه مصوب مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بر اساس شاخصه هایی همچون اجاره‌بها، هزینه پرداختی به کارکنان، تجهیزات و امکانات تعیین شد. به گزارش پیک ملت، رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: نرخ شهریه مصوب مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بر اساس شاخصه هایی