سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد

    پیک ملت؛ طی حکمی از سوی مجید سلطانی ،مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، مهندس خداداد خالق پناه به عنوان سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبوبراحمد منصوب شد. به گزارش پیک ملت، مراسم تودیع ومعارفه روز شنبه ۲۲مهرماه باحضور مهندس مهندس مطهری معاون توسعه نیروی انسانی مخابرات ایران،مهندس بیدخام مدیر کل ارتباطات واموربین الملل شرکت