امکان ثبت و پیگیری خرابی تلفن ثابت از طریق نرم افزار “مخابرات من”

پیک ملت، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت؛ امکان ثبت و پیگیری خرابی تلفن ثابت از طریق نرم افزار “مخابرات من”فراهم است. به گزارش پیک ملت، محمدرضا بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با این پایگاه خبری گفت : برای سهولت و تسریع