برقراری مجدد ارتباطات مخابراتی و اینترنت جمعیت ۲۰هزارنفری آجم و زیلایی بعد از ۱۰روز

  پیک ملت؛ سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد از قطع   ارتباط حدود ۲۰ هزار نفر از جمعیت ۲۰هزارنفری آجم و رون زیلایی بویراحمد خبرداد و گفت این مشکل پس از ده روز رفع شد. به گزارش پیک ملت، : سید محمد هادی امیری در نشست ستاد مدیریت بحران استان گفت: مناطق «رون»، دهستان«آجم»، دهستان