برای نخستین بار؛ کنگره بزرگداشت 132 محیط بان شهید و ایثارگر کشور برگزار می شود

پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه بویراحمد گفت : بعد از انقلاب و برای نخستین بار کنگره بزرگداشت 132 محیط بان شهید و ایثارگر محیط زیست کشور در خوزستان برگزار خواهد شد. به گزارش پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از برگزاری ، بزرگترین عملیات فرهنگی محیط زیست کشور همزمان با دوم آذر