رضایتمندی محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد از مردم در روز طبیعت

پیک ملت،  مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از همکاری مردم با محیط زیست در 13 فروردین گفت : همکاری مردم طبیعت دوست استان در این روز جلوه هایی از صحنه احترام به طبیعت بود / کاهش توزیع کیسه های زباله نسبت به سنوات قبل / برخی شهروندان با ماشین خود زباله جمع آوری