آبیاری غیرمتعارف و ظروف پلاستیکی چالش مهم محیط زیست

پیک ملت، آبیاری های غیرمتعارف و استفاده از ظروف پلاستیکی چالش مهم محیط زیست در کهگیلویه و بویراحمد که به آلودگی زمین منجر شده است. به گزارش پیک ملت، اسلام جاودان خردافزود: آبیاری های غیرمتعارف با استفاده از آب فاضلاب انجام و این امر افزون بر آلودگی زمین منجر به تهدید سلامت مصرف کنندگان هم