دپوی خطرناک پسماند های عفونی در یک کارگاه ضایعاتی

پیک ملت،  مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: در یک اقدام عجیب و خطر ناک مسئول یک کارگاه ضایعاتی که پسماندهای عفونی و پژشکی را در محل کارگاه ضایعاتی خود دپو کرده بود دستگیر شد . به گزارش پیک ملت، اسلام جاودان خرد افزود: این فرد کلیه پسماندهای عفونی و پزشکی استان را