قاتلین ۲ راس بزغاله در کوه خائیز دستگیر شدند

 پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از برخورد قاطع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان  کهگیلویه با متخلفین شکار خبر داد. به گزارش پیک ملت؛ اسلام جاودان خرد گفت : مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان  کهگیلویه ،حین پایش منطقه حفاظت شده خائیز متوجه صدای شلیک چندین گلوله در زیستگاه کل و بز شدند .