درخواست منتخب مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس از رئیس سازمان مدیریت وبرنامه  ریزی استان : شفاف سازی درباره نحوه توزیع اعتبارات و شاخص های مورد استفاده آن در سالهای قبل به تفکیک شهرستان ودستگاه های اجرایی

  پیک ملت؛  محمد بهرامی منتخب مردم شریف شهرستان های بویراحمد، دنا ومارگون( بویراحمد واحد) طی نامه ای به رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کهگیلویه وبویراحمد ،ضمن توصیه به رعایت توزیع عادلانه منابع ‌،خواستار ارایه گزارشی درباره نحوه توزیع اعتبارات استان و شاخص های مورد استفاده در توزیع در سالهای قبل به تفکیک شهرستان