سرکشی منتخب مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس از شهرداری یاسوج و دیدار با کارکنان / تصاویر

پیک ملت؛ در ادامه سرکشی از دستگاههای اداری و خدمت رسان منتخب مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرداری یاسوج یاد و خاطره اولین دوره مدیریت خود در این نهاد خدمت رسان را زنده کرد . به گزارش پیک ملت، محمد بهرامی در این دیدار با حضور در معاونت