۹ متخلف شکار گراز وحشی و تیهو در شهرستان باشت دستگیر شدند

پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت : از ساعت 2تا 5 بامداد یک روز تعطیل 3 گروه از متخلفین زیست محیطی شکار گراز تشی و تیهو دستگیر شدند. به گزارش پیک ملت؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از پاتک سنگین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت علیه متخلفین زیست محیطی این شهرستان