بازدید معاون وزیر نیرو از طرح آبرسانی به شهر لیکک

پیک ملت،  معاون وزیر نیرو با هدف رفع مشکلات اجرای طرح آبرسانی به شهر لیکک از سد کوثر، به شهرستان بهمئی سفر کرد. به گزارش پیک ملت، عباس جنگی مرنی معاون مهندسی و تجهیز منابع مالی حوضه آبریز رودخانه زهره ، جراحی و حوضه های جنوبی کشور به منظور بازدید از طرح آب رسانی به