الزام و اجباری برای خانواده‌ها در خصوص تهیه لباس فرم مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان نیست

  پیک ملت؛ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: داشتن روپوش و لباس متحد الشکل موجب احساس همدلی والقاء یکسان بودن دانش آموزان با یکدیگر و گرفتن احساس کاذب برتری و غرور از آنها می شود. به گزارش  پیک.ملت؛ محمد جمالی آرند،در نخستین کارگروه تولید، ساماندهی ،نظارت و توزیع لباس