۲۰ روز است ۳۵ روستای بویراحمد آب ندارند!

پیک ملت، بیش از دو هفته است که حدود ۳۵ روستای پایین‌دست بخش لوداب در شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد در بی آبی به سر می‌برند. حدود ۲۰ روز است که به دلیل سرقت پمپ‌های مُجتمع حوزه آبریز، ساکنان ۳۵ روستا از جمله روستا‌های گردنگه، آب مورد، قلندری، آب گندی و انارک بخش لوداب