همکاری محیط زیست و منابع طبیعی در برخورد با سوداگران زغال

  پیک ملت،  مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت :با اجرای دستور دادستان دنا ادارات محیط زیست و منابع طبیعی با تولید کنندگان و فروشندگان غیر قانونی زغال بلوط برخورد می کنند . / این همکاری ادامه خواهد داشت . ، گزارش هایی از تولید و قاچاق شبانه زغال به استان های همجوار