جرمیه سنگین قاچاقچیان سیگار

  پیک ملت؛  قاچاقچیان سیگار در 2 پرونده به پرداخت 12 میلیارد ریال جزای نقدی در تعزیرات حکومتی دنا محکوم شدند. به گزارش پیک ملت، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده قاچاق 485 هزار و 400 نخ سیگار قاچاق به ارزش پنج میلیارد و 876 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و