نقره داغ شدن قاچاقچی ذغال جنگلی

  پیک ملت،  قاچاقچی ذغال جنگلی به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. به گزارش پیک ملت، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده کشف مقدار 220 کیلوگرم ذغال جنگلی در تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و تحقیق لازم و نداشتن مجوز و