مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مطرح کرد؛ شرکت ۲۵۰ نفر در طرح مهارت آموزی محیط کار

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه پیک ملت،  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت  520 نفراز  مهارت آموزان استان در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی شرکت کردند. به گزارش پیک ملت، سید نوراله هدایت با بیان اینکه استاد شاگردی و یا مهارت آموزی