خداحافظی یکی از مدیران ملی کهگیلویه وبویراحمد با فعالیت های سیاسی، اداری و اجتماعی

پیک ملت؛ مدیر ملی کهگیلویه وبویراحمدی با شمار بالای سوابق سیاسی، مدیریتی، اداری، اجتماعی با صدور پیامی کوتاه پایان فعالیت سیاسی ، اجتماعی و اداری خود را اعلام کرد. به گزارش پیک ملت؛ متن نوشته فرهاد باقر پور به شرح زیر است بنام آفریدگار جهان هستی اینجانب فرهاد باقرپور نجف آباد به دلایل شخصی و