پیک ملت، فرصت شغلی، کمیته امداد
ایجاد ۱۴۹۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد

  پیک ملت؛ مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۹۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد و دیگر اقشار نیازمند ایجاد شده است. به گزارش پیک ملت؛قباد مبشری، مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: توانمندسازی خانوارهای مددجو، راهبرد اصلی کمیته امداد است و مهمترین اولویت این