عملیات حذف و ریشه کنی شمشاد در بلوارهای شهر یاسوج در حال اجراست

پیک ملت؛ شهردار یاسوج گفت: کار حذف شمشادها در بلوار شهید هرمزپور از پلیس راه قدیم تا مسجد نجف آباد هم اکنون در حال اجراست. به گزارش پیک ملت، کیوان آشنا افزود: با هدف زیبا سازی منظر شهری ، جلوگیری از تصادفات و موارد مشابه و موارد بهداشتی، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری