تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به شبکه بهداشت و درمان بهمئی

  پیک ملت؛ شهرستان بهمئی برای نخستین بار میزبان نشست شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با محوریت بررسی و شناسایی چالش ها و اقدامات انجام شده در این شهرستان بود. به گزارش پیک ملت؛  ابوالفضل دهبانی زاده؛ سرپرست این معاونت در این نشست از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال به این شبکه خبر