تشریح برنامه های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در هفته جوانی جمعیت

پیک ملت؛ پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه وبویراحمد به مناسبت هفته جمعیت،تشریح ومحورهای این هفته به گزارش پیک ملت؛دکتر جاودان سیرت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه وبویراحمد ضمن تبریک هفته ملی جمعیت گفت؛این هفته از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه از با شعار نقش من در