علت اطاله دادرسی در کهگیلویه و بویراحمد چیست؟

پیک ملت، رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: عدم مهارت اجزای رسیدگی پونده از جمله وکیل، کارشناس، قاضی و…دلیل اطاله دادرسی است. به گزارش پیک ملت؛ اظهار داشت: عدم مهارت اجزای رسیدگی پرونده از جمله وکیل، کارشناس، قاضی و…دلیل اطاله دادرسی بوده تا جایی که برخی مواقع وکیل دعوا را صحیح تعریف نمی‌کند و