عفو رهبری برای محکومان تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

عفو رهبری برای محکومان تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه وبویراحمد از عفو 12 نفر از محکومان اداره کل با عنایت مقام معظم رهبری خبر داد. به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: با بررسی های انجام شده و موافقت کمیته استانی تعزیرات حکومتی، و ارسال