عرضه خارج از شبکه سه هزار قطعه مرغ در گچساران

  پیک ملت؛  مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی مرغدار متخلف به اتهام عرضه خارج از شبکه خبر داد. به گزارش  پیک ملت؛  سید حمزه لقمانی گفت: پرونده متهم سه هزار قطعه مرغ در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی گچساران تشکیل و رسیدگی شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد